Rezultatele proiectului

REZULTATELE PROIECTULUI: biotehnologii INOVATIVE pentru conservarea unor specii endemice Și/sau periclitate de CarYophyllaceae din RomÂnia ÎN SCOPUL consolidĂrii reȚelei natura 2000 – TEHNAT

Contract nr. 71 din 01/07/2014; Cod depunere: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1764

01.07.2014 – 30.09.2017

Toate rezultatele estimate au fost realizate integral, in diversele etape ale proiectului, dupa cum urmeaza :

Rezultatele realizate integral in etapa 1 sunt urmatoarele:
– studii botanice privind corologia taxonilor endemici/periclitati studiati din familia Caryophyllaceae
– analiza ariilor protejate din România unde sunt prezenţi acesti taxoni
– stabilirea metodologilor de lucru pentru adaptarea şi/sau optimizarea tehnologiilor  in vitro  si a tehnicilor moleculare pentru taxonii propuşi
– initierea culturii  in vitro  la taxonii luati in studiu sau la taxoni apartinand aceluiasi gen

Celelalte rezultate au fost realizate (majoritatea) de-a lungul a mai multor etape succesive. Ele sunt prezentate mai jos :

Tehnologii/tehnici adaptate/optimizate pentru taxonii studiati :

  1. Model experimental al tehnologiei de multiplicare in vitro pentru L. nivalis. S. dinarica si M. jankae.
  2. Model experimental de aclimatizare a vitroplantelor la conditii de aer liber pentru Lychnis nivalis, Silene dinarica si Moehringia jankae
  3. Model experimental de rizogeneza in vitro
  4. Model functional al tehnologiei culturii in vitro la Lychnis nivalis, Silene dinarica si Moehringia jankae
  5. Model functional pentru tehnologia conservarii in vitro pe termen mediu la Lychnis nivalis, Silene dinarica si Moehringia jankae
  6. Model functional pentru tehnologia conservarii in vitro pe termen lung – crioconservare – la Lychnis nivalis, Silene dinarica si Moehringia jankae.\
  7. Model functional al tehnicilor de genetica moleculara pentru studiul variabilitatii genetice a populatiilor studiate
  8. Model funcTional al unor tehnici moleculare adaptate pentru cei 3 taxoni în scopul evaluării variabilităTii genetice (variabilitate somaclonală).

Alte rezultate ale acestui proiect sunt :

– Harti digitale corologice cuprinzand locatiile studiate in cele 4 etape, pentru cei 3 taxoni

– Colectii stabile (i)  in vitro  si (ii) ex vitro – in conditii de sera sau in aer liber, pentru L. nivalis, S. dinarica si M. jankae. 

– Plante provenite din cultura  in vitro, aclimatizate ex vitro, la toti cei 3 taxoni.

Colectia stabila  in vitro  la S. dinarica, L. nivalis si M. jankae.

Stancaria special amenajata pentru colectia in aer liber a speciilor de Carryophylaceae, provenite din colectia  in vitro. Gradina Botanica Alexandru Borza Cluj-Napoca.

  1. nivalis, S. dinarica - aclimatizate pe stancaria din gradina Botanica Cluj-Napoca  si M. jankae aclimatizata ex vitro.

– Propuneri ce decurg din derularea proiectului pentru conservarea taxonilor studiati si consolidarea retelei Natura 2000

– Baza de date continand fisele de teren si studiile botanice pentru cei 3 taxoni endemici/periclitati de Caryophyllaceae

Impactul rezultatelor obtinute, cu sublinierea celui mai semnificativ rezultat obtinut :

Rezultatele acestui proiect sunt conforme cu obiectivul Subprogramului “Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă”, si anume de realizarea de tehnologii si produse, in parteneriat între organizaţii de cercetare şi întreprinderi.

La finalul proiectului, conform obiectivului acestui subprogram PCCA, modelele experimentale si functionale realizate au fost transferate catre USI, intreprinderea partenara la proiect. Conservarea biodiversitatii care este obiectivul acestui proiect este importanta nu numai din punct de vedere stiintific si ecologic, dar si din punct de vedere economic, in contextul actual in care se pune un mare accent pe exploatarea durabila a biodiversitatii. Adaptarea tehnologiilor moleculare pentru studiul variabilitatii somaclonale la cei 3 taxoni, a condus la concluzia ca micropropagarea  in vitro  nu influenteaza variabilitatea genetica si se mentine in mare masura gradul de variabilitate existent in populatiile in situ. Pe baza acestui considerent, plantele multiplicate si conservate  in vitro  pot sa fie utilizate pentru alcatuirea de colectii, in scopuri ornamentale si daca se considera oportun si necesar, pentru repopularea in situ. Astfel, multiplicarea si conservarea  in vitro  a unor taxoni  importanti fitosociologic si/sau sozologic – endemici si/sau cu diverse grade de vulnerabilitate – reduce presiunea pusa pe populatiile acestor taxoni din situ.

Cel mai semnificativ rezultat al acestui proiect de tip PCCA sunt tehnologiile si tehnicile adaptate/optimizate pentru cei 3 taxoni  – Lychnis nivalis, Silene dinarica si Moehringia jankae, si anume :

– biotehnologia de conservare  in vitro, prin metode clasice sau prin conservare pe termen mediu sau lung (crioconservare)

– tehnici de genetica moleculara adaptate pentru cei 3 taxoni, pentru stabilirea

– variabilitatii genetice a populatiilor in situ si a

-variabilitatii somaclonale a plantelor din culturile  in vitro .

Aceste rezultate au fost transferate firmei de cercetare care are ca obiect de activitate cercetarea si dezvoltarea in stiinte naturale –  USI.

In cadrul firmei a fost angajat pe toata durata proiectului un cercetator postdoctoral, care a participat activ si si-a insusit toate tenologiile si tehnicile utilizate.

Evaluarea corologiei si a starii de conservare in habitatele naturale a populatiilor la cei 3 taxoni endemici/periclitati de Caryophyllaceae studiati – a se vedea poster nr. 3, precum si evaluarea variabilitatii genetice intra- si interpopulationale prin tehnici de genetica moleculara a permis, ca la final sa se realizeze elaborarea unor propuneri referitoare la consolidarea retelei Natura 2000. Aceste propuneri vor fi puse la dispozitia organismelor interesate/abilitate in domeniul conservarii biodiversitatii. De asemenea firma participanta, va putea folosi rezultatele obtinute in viitoarele proiecte di domeniul conservarii biodiversitatii, in care va fi implicata.

In ceea ce priveste impactul social, conform unuia din obiectivele subprogramului PCCA, in echipa proiectului au fost cooptati si angajati 6 cercetatori postdoctorali, respectandu-se in toate etapele bugetarea separata prevazuta pentru acestia. In cele 4 etape au lucrat 28, 26, 23 si 15 cercetatori in cadrul proiectului alaturi de cei 6 cercetatori postdoctorali.

Produsele si rezultatele proiectului TEHNAT vor reprezenta o buna oportunitate pentru a sensibiliza opinia publica nationala si internationala cu privire la importanta cercetarilor in domeniul conservarii biodiversitatii si a consolidarii retelei Natura 2000. Aceasta s-a realizat prin crearea unei pagini Web a proiectului, in engleza si romana.

Diseminarea rezultatelor s-a realizat si la diferite nivele de educatie:

– in randul vizitatorilor gradinilor botanice Dimitrie Brandza si Alexandru Borza, contribuind la educarea publicului larg, in special al copiilor si tinerilor, asupra importantei conservarii biodiversitatii, acaparandu-i prin abordarea moderna;

– in cadrul cursurilor studentilor (Conservarea Biodiversitatii, Strategii de Conservare a Biodiversitatii, Bioindicatori si conservarea ecologica, Tehnologia ADN Recombinat, Genetica Moleculara, Biotehnologii Moleculare);

Deoarece Gradina Botanica Alexandru Borza a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca este membra a Asociatiilor Gradinilor Botanice din Romania (AGBR), a Societatii Internationale de Conservare a Gradinilor Botanice (BGCI) si Planta Europa, relatiile cu aceste organizatii va face posibila diseminarea si in viitor a rezultatelor obtinute, inspre gradinile botanice din intreaga lume.

– Diseminarea stiintifica a rezultatelor s-a realizat:

– prin publicarea, pana in prezent, a unui articol indexat BDI, a 2 articole ISI si depunerea pentru publicare la revista ISI a unui alt articol. In continuare urmeaza sa se depuna mai multe articole care sa valorifice rezultatele obtinute prin derularea acestui proiect.

– prin 7 prezentari orale la conferinte nationale, 9 prezentari orale la manifestari internationale si 3 postere la conferinte internationale (total 5 conferinte nationale si 8 conferinte internationale).