Etapa 1

Etapa 1: “Stabilirea corologiei taxonilor luati in studiu si a metodologiilor experimentale care se vor folosi in cadrul proiectului”.

Durata 6 luni: 01.07.2014 – 31.12.2014

Rezumatul Etapei 1/2014

Obiectivul acestui proiect il constituie adaptarea si/sau optimizarea unor biotehnologii de conservare ex situ si a unor tehnici de biologie moleculara a 3 specii endemice/periclitate de Caryophyllaceae: Lychnis nivalis Kit., specie endemica in M-tii. Rodnei, considerata rara si vulnerabila, Silene dinarica Spreng, endemica in sudul M-tilor Carpati, considerata rara si Moehringia jankae Griseb. ex Janka din nordul Dobrogei, considerata rara si vulnerabila. De asemenea se va realiza corologia speciilor si a starii de conservare in situ a populatiilor acestor specii precum si elaborarea, in urma derularii proiectului a unor propuneri privind consolidarea retelei Natura 2000.

Obiectivele Etapei 1 au fost realizate integral. La realizarea tuturor activitatilor acestei etape au participat toate cele 4 institutii membre ale consortiului, realizandu-se o buna conlucrare intre institutiile de stat si intreprinderea participanta. La realizarea acestei etape au participat 23 de cercetatori, din care 4 tineri cercetatori postdoctorali. In cadrul etapei s-au realizat urmatoarele activitati:

Studii pentru stabilirea corologiei taxonilor vizati. Au fost realizate studiile botanice privind corologia celor 3 specii endemice/periclitate din familia Caryophyllaceae. De asemenea au fost analizate toate ariile protejate din România – situri Natura 2000 şi arii protejate declarate la nivel naţional prin L5/2000 – unde sunt prezenţi acesti taxoni. Aceste date se vor utiliza in cursul desfasurarii etapelor urmatoare.

Stabilirea metodologiilor experimentale. Au fost stabilite metodologiile experimentale pentru adaptarea şi/sau optimizarea tehnologiilor in vitro – inclusiv a tehnologiilor conservarii pe termen mediu si pe termen lung (crioconservare) – si a tehnicilor moleculare pentru taxonii propuşi, tinand cont ca aceste specii nu au mai fost studiate din aceste puncte de vedere. Metodologia elaborata pentru adaptarea tehnologiei culturilor in vitro a fost utilizata pentru desfasurarea activitatilor 1.3 si 1.5 si alaturi de celelalte metodologii elaborate va permite desfasurarea activitatilor ulterioare prevazute de proiect.

Initierea culturii in vitro la taxonii luati in studiu sau la specii apartinand aceluiasi gen. S-au initiat culturile aseptice, din seminte, la toate cele 3 specii, dar si la alte 4 specii inrudite, apartinand acelorasi genuri. Rata de sterilizare si cea de  germinatie a semintelor a variat mult in functie de starea semintelor si agentii de dezinfectie, dar rezultatele permit o buna derulare a proiectului.

Identificarea in situ a populatiilor vizate, pentru taxonii endemici/periclitati de Caryophyllaceae – partial. In anul 2014 in urma deplasarilor pe teren s-a realizat indentificarea in situ a tuturor speciilor studiate: Lychnis nivalis – in 4 locatii, Silene dinarica in 5 locatii si Moehringia jankae in 6 locatii. In cadrul acestor deplasari s-a recoltat material vegetal pentru initierea colectiilor ex situ, pentru realizarea studiilor de variabilitate genetica populationala si seminte pentru initierea culturilor in vitro.

Elaborarea modelului experimental de multiplicare in vitro la taxonii studiati – partial. S-au stabilit etapele modelului experimental de multiplicare prin tehnologia culturilor in vitro la toate cele 3 specii si dispozitivul experimental. Pentru etapa de multiplicare s-a utilizat o balanta hormonala (auxine/citochinine) de 0,2/1.

Rezultatele obtinute in urma acestor activitati sunt: studii botanice, metodologii adaptate pentru speciile respective, culturi in vitro la speciile luate in studiu si la alte 4 specii inrudite, harti digitale corologice pentru fiecare specie.