Etapa de execuție nr. 4/2017

Finalizarea colecțiilor ex situ – parțial. Elaborarea modelelor funcționale pentru tehnologiile de conservare in vitro – parțial. Consolidarea rețelei Natura 2000 pe baza rezultatelor proiectului

Durata 9 luni: 01.01.2017 – 30.09.2017

Rezumatul Etapei 4/2017

Obiectivele Etapei 4 au fost realizate integral. La realizarea tuturor activităților acestei etape au participat toate cele 4 instituții membre ale consorțiului, realizându-se o bună conlucrare între instituțiile de stat și intreprinderea participantă. La realizarea acestei etape au participat 19 cercetători cu studii superioare, din care 4 tineri cercetători postdoctorali.

În cadrul etapei s-au realizat următoarele activități:

4.1. Realizarea modelului funcțional al tehnologiei culturii in vitro pentru taxonii studiați – parțial. Această activitate continuă act. 3.1. Modelul funcțional cuprinde tehnologiile de aclimatizare ex vitro la Lychis nivalis și Silene dinarica.

4.2. Realizarea modelului funcțional pentru tehnologia conservării in vitro pe termen lung – crioconservarea. În cadrul activității a fost elaborat modelul funcțional al tehnologiei crioconservării, toate cele 3 specii răspunzând pozitiv și putând fi regenerate după conservarea în azolt lichid.

4.3. Realizarea colecțiilor ex situ stabile. În acestă etapă, s-au finalizat colecțiile ex situ stabile la toate cele 3 specii, atât colecțiile in vitro cat și cele în condiții de seră și aer liber.

4.4. Elaborarea documentației referitoare la măsuri de consolidare a rețelei Natura 2000. În cazul speciei L. nivalis este justificată considerarea speciei ca fiind vulnerabilă, deși în prezent mai există suprafețe unde specia are populații semnificative. Este oportună monitorizarea speciei. S. dinarica, specie caracteristică etajului alpin, și unui climat rece, pare a fi vulnerabilă la efectele încălzirii globale, dar gradul de vulnerabilitate poate fi studiat cel mai bine prin înțelegerea limitelor sale fiziologice. Se recomandă realizarea de studii adiționale pentru gradul de vulnerabilitate al speciei. Din punct de vedere a speciei M. jankae, consolidarea reţelei Natura 2000 în Dobrogea se poate face prin extinderea suprafeţei sitului ROSCI0123 Munţii Măcin, în partea sa sudică, cu o suprafaţă de aproximativ 22 ha în care a fost identificată această specie.

4.5. Evaluarea stării de conservare in situ a taxonilor – parțial. Această activitate continuă act. 3.4 din Etapa 3 pe care o completează cu   24 locații noi pentru L. nivalis și 30 de noi plot-uri (suprafețe de probă) pentru M. jankae.

4.6. Demonstrarea modelului funcțional al unor tehnici moleculare adaptate pentru unii taxoni în scopul evaluării variabilității genetice (variabiltate somaclonală). Analiza stabilității/variabilității genetice la cele 3 specii cu ajutorul markerilor SSR şi ISSR, după conservare in vitro, a relevat că nu apar modificări genetice. Analiza cu markerii ISSR la M. jankae după conservarea pe termen mediu relevă de asemenea lipsa variabilității somaclonale. În concluzie, plantele generate din colecțiile in vitro, cu sau fără conservare pe termen mediu pot fi utilizate pentru stabilirea unor colecții, în scopuri ormanentale dar și pentru repopularea in situ în cazul în care entități de decizie abilitate, vor considera în viitor necesară acestă acțiune.

Rezultatele etapei au constat în: 1 tehnologie nouă (și finalizarea altor 3 tehnologii, elaborate parțial în etapa 3), 2 produse, 6 participări la conferințe, din care 2 internaționale, toate cu rezumate publicate (cu Aknowledgement), 2 articole ISI acceptate spre publicare și un articol ISI depus la o revista ISI.