ETAPA 3 RO

Etapa de executie nr. 3/2016:

Finalizarea colectiilor ex situ – partial. Elaborarea modelelor functionale pentru tehnologiile de conservare in vitro – partial

Durata 12 luni: 01.01.2016 – 31.12.2016

Rezumatul Etapei 3/2016

Obiectivul proiectului TEHNAT il constituie adaptarea si/sau optimizarea unor biotehnologii de multiplicare si conservare ex situ si a tehnicilor de biologie moleculara – SSR si ISSR -pentru 3 specii endemice/periclitate de Caryophyllaceae: Lychnis nivalis Kit., specie endemica in M-tii Rodnei, considerata rara si vulnerabila, Silene dinarica Spreng, endemica in sudul M-tilor Carpati, specie rara si Moehringia jankae Griseb. ex Janka din nordul Dobrogei, considerata rara si vulnerabila. De asemenea se va realiza corologia speciilor si a starii de conservare in situ a populatiilor acestor specii precum si elaborarea, in urma derularii proiectului a unor propuneri privind consolidarea retelei Natura 2000.

Obiectivele Etapei 3 au fost realizate integral. La realizarea tuturor activitatilor acestei etape au participat toate cele 4 institutii membre ale consortiului, realizandu-se o buna conlucrare intre institutiile de stat si intreprinderea participanta. La realizarea acestei etape au participat 21 de cercetatori, din care 5 tineri cercetatori postdoctorali. In cadrul etapei s-au realizat urmatoarele activitati:

3.1. Realizarea modelului functional al tehnologiei culturii in vitro pentru taxonii studiati – partial. In cadrul activitatii a fost elaborat modelul functional al tehnologiei culturii in vitro, pe baza modelului experimental elaborat in etapele 2 si 3. Modelul functional cuprinde tehnologiile de: initierea a culturilor aseptice, de multiplicare si stabilizare a lor si de rizogeneza.

3.2. Realizarea modelului functional pentru tehnologia conservarii in vitro pe termen mediu. S-a elaborat pentru toti cei 3 taxoni tehnologia respectiva. In urma experimentelor se poate aprecia ca in functie de taxon se pot aplica factori diferiti pentru controlul cresterii, dezvoltarii si pentru mentinerea viabilitatii culturilor pe termen mediu.

3.3. Realizarea metodologiei de aclimatizare. Vitroplantele au fost adaptate conditiilor de cultura ex vitro, rezultand plante la ghiveci, in sera care ulterior au fost cultivate in aer liber.

3.4. Evaluarea starii de conservare in situ – partial. In completarea studiilor anterioare, au fost studiate 30 de noi locatii pentr S. dinarica si 5 situri noi (cate 10 relevee) pentru M. jankae.

3.5. Realizarea modelelor functionale ale tehnicilor SSR si ISSR de analiza moleculara pentru studiul variabilitatii genetice populationale – partial. Markerii SSR la S. dinarica evidentieaza un polimorfismul genetic extrem de redus iar la M. jankae el lipseste. Markerii ISSR au evidenĊ£iat un nivel ridicat de polimorfism la ambele specii analizate.

3.6. Elaborarea modelului experimental de multiplicare in vitro – partial. In aceasta etapa a fost elaborat modelul experimental pentru rizogeneza la L. nivalis si S. dinarica.

 

Rezultatele etapei au constat in: 4 tehnologii noi, 1 produs, un produs informatic, 4 participari la conferinte, din care una internationala, toate cu rezumate publicate (cu Aknowledgement), 1 articol BDI publicat si 3 articole in evaluare la reviste ISI.