Etapa 2 RO

ETAPA DE EXECUTIE NR. 2/2015:

Evaluarea starii de conservare in situ a taxonilor. Studiul polimorfismului genetic. Conservarea ex situ pentru taxonii endemici/periclitati luati in studiu – etapa realizata partial in 2015 si continuata in 2016
Durata 12 luni: 01.01.2015 – 31.12.2015

REZUMATUL ETAPEI 2/2015

Obiectivele Etapei 2 au fost realizate integral. La realizarea tuturor activitatilor acestei etape au participat toate cele 4 institutii membre ale consortiului, realizandu-se o buna conlucrare intre institutiile de stat si intreprinderea participanta. La realizarea acestei etape au participat 26 de cercetatori, din care 6 tineri cercetatori postdoctorali. In cadrul etapei s-au realizat urmatoarele activitati:
Activitatea 2.1. IDENTIFICAREA IN SITU A POPULATIILOR VIZATE, PENTRU TAXONII ENDEMICI/PERICLITATI DE CARYOPHYLLACEAE

Aceasta activitate a continuat cercetarile in teren initiate in 2014. In anul 2015 prin deplasarile in teren s-a realizat indentificarea in situ a tuturor speciilor studiate:

– Lychnis nivalis, specie endemica in M-tii. Rodnei, considerata rara si vulnerabila – s-a identificat in 19 locatii,
Lychnis nivalis Kit. pe Valea Lala, sub vf. Inău, 29.07.2015 (foto Stoica Ilie-Adrian)

– Silene dinarica, endemica in sudul M-tilor Carpati, considerata rara – s-a identificat in 10 locatii

Rozeta de S. dinarica in zona Lacului Scarisoara (foto: O. Gavrilas – 21.07.2015)

– Moehringia jankae, din nordul Dobrogei, considerata rara si vulnerabila – a fost identificata in 8 locatii.
Moehringia jankae, Dobrogea – in zona Atmagea (foto: I. Holobiuc, P. Anastasiu – 2015)
In cadrul acestor deplasari s-a recoltat material vegetal pentru initierea colectiilor ex situ, pentru realizarea studiilor de variabilitate genetica populationala si seminte.

Activitatea 2.2. REALIZAREA MODELELOR FUNCTIONALE ALE TEHNICILOR SSR SI ISSR DE ANALIZA MOLECULARA PENTRU STUDIUL VARIABILITATII GENETICE A POPULATIILOR VIZATE – partial in 2015 si continuat in 2016

In cadrul acestei activitati s-au utilizat markeri bazaţi pe analiza ADN, iar dintre aceştia, markerii SSR (simple sequence repeats) şi ISSR (inter simple sequence repeats). Dintre markerii SSR şi ISSR s-au utilizat unii dezvoltaţi anterior pentru genul Dianthus dar şi markeri dezvoltaţi pentru diverse specii de Silene. S-au luat în studiu 5 populaţii ale speciei Silene nivalis, cu cate 10-20 indivizi. Ca specie outgroup s-a studiat Silene acaulis.
Polimorfismul genetic evidenţiat cu ajutorul markerilor SSR este extrem de redus, în special în populaţiile de S. nivalis de la Lala, Galaţi şi Stiol. Markerii ISSR au evidenţiat un nivel mai ridicat de polimorfism, în populaţiile de la Lala şi Stiol si în populaţiile de la Inău şi Galaţi.
Activitatea 2.3. ELABORAREA MODELULUI EXPERIMENTAL DE MULTIPLICARE IN VITRO LA TAXONII STUDIATI – partial in 2015 si continuat in 2016

S-au definitivat etapele modelului experimental de multiplicare prin tehnologia culturilor in vitro la toate cele 3 specii studiate precum si dispozitivul experimental. Pentru L. nivalis s-au studiat 12 variante experimentale de mediu de cultura, rata maxima de multiplicare fiind de 30 neoplante/inocul, pentru S. dinarica – 9 variante de mediu, rata de multiplicare fiind de 16 neoplante/inocul si pentru M. jankae – 8 variante de mediu, obtinandu-se o rata de multiplicare de 14 neoplante/inocul.

L. nivalis si S. dinarica dupa 9 saptamani de la transferul pe diferite medii de multiplicare testate în vederea elaborării modelului experimental de multiplicare in vitro – mediul cu BAP si ANA

M. jankae după 8 săptămâni de la trasferul pe diferite medii de multiplicare testate în vederea elaborării modelului experimental de multiplicare in vitro – pe mediul cu TDZ si IBA
REZULTATELE obtinute in urma acestor activitati sunt:
– harti digitale corologice pentru fiecare specie,
– modelul functional al tehnicilor SSR si ISSR de analiza a variabilitatii genetice a populatiilor de L. nivalis si
– modele experimentale de multiplicare in vitro la cele 3 specii studiate.

In cadrul acestei etape, s-a participat la 6 conferinte, dintre care 3 internationale. De asemenea s-au elaborat 3 articole stiintifice, care vor fi publicate in reviste ISI.